Tumačenje karmičkog nasleđa

Tumačenje karmičkog nasleđa

21 €

Karma nam govori da je ono što nam se događa u sadašnjosti posledica uzroka koje smo i sami pokrenuli u prošlosti, bilo pre deset minuta ili pre deset života. Ona bi se mogla opisati citatom „Šta čovek seje, to će i žnjeti“. Karma ne deluje samo u jednom životu, već u svim aspektima života. Možemo je poneti iz prethodnih života ili od naših predaka. Loša karma nam donosi karmičke ljubavi, tragične događaje i teške bolesti. Svako od nas treba da ispuni neke životne ciljeve kako bi skinuo tešku karmu sa sebe. Kada se skine teška karma, život neočekivano i ubrzano postaje bolji i pravi.